Wat is ‘clearing’ en waarom is het zo belangrijk?

In deze tijd van de moderne communicatiemiddelen is mens-tot-mens communicatie (praten en luisteren) bijna een uitzondering geworden, terwijl tegelijkertijd ‘slechte communicatie’ vaak genoemd wordt als oorzaak van tegenvallers, tegenslagen en mislukkingen. Clearing, dat letterlijk ‘vrijmaken’ of ‘opruimen’ betekent, is een manier om de communicatie in een groep te verbeteren. Het proces heeft tot doel om gestructureerd feedback te verzamelen over de samenwerking binnen het team. Ik maakte zelf kennis met clearing in een workshop van Ivo Martinovic, professioneel volleybaltrainer-coach. Dankzij zijn inspirerende voorbeelden ben ik ergens rond 2006 ook begonnen met dit proces, wat ik sindsdien bij al mijn teams gebruik en waarmee ik goede ervaringen heb opgedaan. Maar hoe ziet die clearing er dan precies uit?

De clearing zoals ik het toepas, bestaat uit twee delen: de startclearing en de eindclearing.

Startclearing

Bij de startclearing gaat het erom dat de teamleden uit de dagelijkse routine van werk/studie/gezin worden gehaald en zich gaan focussen op de activiteit zelf. De startclearing bestaat uit drie (steeds dezelfde) vragen. Deze vragen worden door ieder teamlid (dus ook de begeleiding) kort en bondig beantwoord.

1. Wat neem je mee naar deze training? (Zijn er dingen die je bezig houden, word je ergens door afgeleid?)
2. Zijn er belemmeringen om een goede training te kunnen draaien? (Dat kan een blessure zijn, maar ook dingen die ter plaatse kunnen worden opgelost, zoals zachte ballen o.i.d.).
3. Wat is je focus voor deze training? (Waar ga je in de training aandacht aan geven? Zorgen dat tenminste dat punt goed gaat?).

Eindclearing

Ook in de eindclearing worden steeds drie vragen beantwoord door alle teamleden. Belangrijkste doel is het benoemen en behouden van wat goed is en het corrigeren van wat niet goed is.

1. Wat kon er beter?
2. Wat ging er goed?
3. Met welk gevoel ga je naar huis?

Regels

Tijdens het clearen zijn er enkele eenvoudige regels: de antwoorden zijn kort en er wordt niet over gediscussieerd, er wordt alleen door iedereen goed naar geluisterd. Iedereen mag zich vrij voelen om te zeggen wat hij wil. Het zou eventueel wel kunnen dat er op basis van een antwoord ergens een opvolgactie aan wordt gegeven, maar niet tijdens de clearing. Punten die beter konden worden éénmaal uitgesproken en niet herhaald. Als een volgende deelnemer hetzelfde vindt dan zegt hij: ‘is al gezegd’. Als een teamlid geen punt heeft in te brengen dan zegt hij: “niets”. Positieve punten en positieve persoonlijke feedback worden wél herhaald. Als een punt niet in de eindclearing aan de orde is geweest mag het niet later worden ingebracht. Dit laatste is om te voorkomen dat irritaties later alsnog groot worden, terwijl ze (kennelijk) op het moment zelf niet de moeite van het noemen waard waren.

Door dit proces consequent toe te passen kan worden voorkomen dat kleine irritaties uitgroeien tot grote. Daardoor worden belemmeringen om optimaal te kunnen functioneren en presteren, voorkomen of weggenomen.

Wordt er in jouw team ook gebruik gemaakt van clearing? Wil je meer weten over clearing of wil je jouw ervaringen delen? Neem gerust contact met ons op via info@scherp-volleybal.nl

Leave a Comment