jaarplanning

Waarom je een jaarplanning moet maken en wat er in moet staan

“Plans are nothing, planning is everything”

Dat zei Dwight D. Eisenhower ooit. De man die de invasie van de geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens WOII plande, bouwde jarenlang aan zijn team, zijn strategie en de capaciteiten om ervoor te zorgen dat de invasie succesvol zou zijn. Eisenhower zorgde ervoor dat zijn ‘teamleden’ niet alleen wisten wat ze moesten doen, maar vooral waarom, wanneer, hoe en in welke volgorde ze dat moesten doen. En zo werkt het ook bij volleybal.

Waarom een jaarplanning?

Het is belangrijk om jouw trainingen in te delen in een jaarplanning. Met training willen we namelijk verbetering brengen op een bepaald gebied. Die verbeteringen moeten gezamenlijk weer leiden tot betere spelers en betere prestaties. De effecten die we in training meestal nastreven zijn: betere conditie, betere techniekuitvoering, beter tactisch inzicht en ontwikkeling op mentaal gebied. Zulke effecten worden niet in één training bereikt, maar in op elkaar afgestemde trainingen. Een planning is dus noodzakelijk om een logische opbouw in die trainingen te krijgen. Voor trainer en spelers is het daarom prettig om een jaarplanning te hebben waarbinnen getraind wordt tijdens het seizoen. In deze blog bespreken we waar je aan moet denken bij het maken van een jaarplanning. Ook kun je een voorbeeld van een jaarplanning downloaden via deze pagina.

Wat staat er in een planning?

Een planning is eigenlijk een stappenplan om binnen een bepaalde tijd een bepaald doel of bepaalde doelen te bereiken. In je planning bepaal je dus in elk geval:

 • de doelen die je wilt bereiken (met je team en individuele spelers)
 • de volgorde waarin je die doelen wilt bereiken
 • het tijdspad om die doelen te realiseren
 • de benodigde inhoud om die doelen te realiseren
 • hoe je weet dat een doel is behaald

– Tekst gaat door onder de foto –

jaarplanning maken

Periodisering

De volgorde van het bepalen (en behalen) van deze doelen is afhankelijk van de periodisering. Het trainingsjaar delen we op in een aantal perioden. De wedstrijdkalender is hierbij over het algemeen het uitgangspunt. Je werkt naar wedstrijden en rustmomenten toe, en aan de hand van die kalender bepaal je wanneer er ‘gepiekt’ en wanneer er juist ‘gerust’ wordt. Plan dus trainingsomvang (aantal uren), trainingsintensiteit en rustmomenten in.

In het volleybal onderscheiden we de volgende periodes:

 • VP1 (voorbereidingsperiode: juni tot aan de zomervakantie)
 • OP1 (overgangsperiode: zomervakantie)
 • VP2 (voorbereidingsperiode: na de zomervakantie 6 á 7 weken voor start competitie)
 • WP1 (wedstrijdperiode 1: oktober-december)
 • VP3 (voorbereidingsperiode: ½ dec – ½ jan)
 • WP2 (wedstrijdperiode 2: januari-april/mei)
 • OP2 (overgangsperiode: direct na afloop competitie tot eind mei)
Wat plan je in welke periode?

Iedere periode kent zijn eigen trainingsinhoud en intensiteit. In de eerste voorbereidingsperiode is de oefenstof vaak algemeen en de intensiteit laag. In deze periode wordt er namelijk vooral gericht op het aanleren/veranderen van techniek en het verbreden van de basis van spelers. In de tweede voorbereidingsperiode richten we ons meer op het automatiseren van de aangeleerde technieken en is de intensiteit dus vaak een stuk hoger.

Meestal worden de periodes ongeveer als volgt ingedeeld:

Voorbereidingsperiode 1
 • Individueel trainen
 • Aanleren nieuwe technieken en bewegingen
 • Fysiek fundament leggen; Kracht en uithoudingsvermogen
 • Intensiteit laag
Overgangsperiode – vakantie
 • Rust
 • Zomerschema: uithoudingsvermogen, algemene kracht
Voorbereidingsperiode 2
 • Kracht, snelheid, conditie
 • Techniek
 • Systemen
  • Gamelike
  • Teamplay
 • intensiteit hoog
Wedstrijdperiode 1
 • Plan trainingsdoelen
  • Individueel
  • Team
 • Train alle systemen
 • Intensiteit afhankelijk van piekmomenten
Overgangs- en voorbereidingsperiode
 • Rust
 • Kracht en conditie op hoger peil
 • Toernooien
Wedstrijdperiode 2
 • Train alle systemen
 • Piekperiode
 • Intensiteit hoog (maar waak voor overbelasting)
Van jaarplanning naar trainingsvoorbereiding

Als je een jaarplanning hebt gemaakt kun je vervolgens binnen deze planning periodeplannen gebruiken, waarin je specifieker aandachtspunten en onderdelen benoemt. Die periodeplannen kun je weer opdelen in een aantal trainingen met hun eigen doelstellingen en accenten, waarover later meer in een volgend blog.

Meer informatie?

Scherp Volleybal geeft geregeld workshops of opleidingen waarin onder andere planning aan bod komt. Kijk bijvoorbeeld eens in onze kalender of bij de informatie over onze VT3-opleiding.

Een voorbeeld van een jaarplanning zien?

Zou je een voorbeeld willen zien van een jaarplanning? Of wil je het format eens zien dat wij zelf gebruiken bij het maken van onze jaarplanningen? Vul dan op deze pagina jouw e-mailadres in en we sturen je twee voorbeelden.

Leave a Comment