VT2-opleiding in het Groene Hart

BEHAAL JE TRAINERSDIPLOMA!

Scherp Volleybal organiseert begin 2018 weer een VT2-opleiding in het Groene Hart! Deze VT2-opleiding leidt trainers op voor het trainersschap in de breedtesport. Een VT2-trainer is werkzaam bij recreanten, jeugd en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio.

In de VT2-opleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een training, er wordt ingegaan op methodiek en didactiek en bovendien worden alle volleybaltechnieken behandeld.

NA DE OPLEIDING KUN JE ONDER ANDERE:
  • Een goede warming-up voorbereiden en laten uitvoeren
  • Je eigen oefeningen ontwerpen en overbrengen
  • Een training maken met een goede opbouw
  • Jouw trainingsgroep instrueren
DE EERSTE BIJEENKOMST

Wat komt er zoal kijken bij het voorbereiden van een training? Wat heb je nodig om een goede training te draaien? Waar komt de focus op te liggen? Hoe is een goede training opgebouwd en uit welke onderdelen bestaat deze?

In deze workshop besteden we aandacht aan het voorbereiden van jouw training. We behandelen daarbij o.a. vaste indelingen, trainingsvoorbereidingsformulieren, het gebruik van symbolen, het stellen van doelen en accenten en het gebruik van keywords.

DE TWEEDE BIJEENKOMST

Vaak horen we of wij nog goede oefeningen kennen die gebruikt kunnen worden tijdens de training. In deze workshop leer je deze oefeningen zelf ontwerpen! We geven handvatten, tips, tricks en een checklist voor het maken van een goede oefening. Ook behandelen we een werkschema voor tijdens de training. Tot slot focussen we op de onderarmse techniek.

DE DERDE BIJEENKOMST

De focus in deze bijeenkomst ligt op de bovenhandse techniek en op de aanval. Je leert oefeningen ontwerpen die hier op ingaan en je leert hoe je hier op kunt corrigeren.

DE VIERDE BIJEENKOMST

De veld- en netverdediging zijn erg afhankelijk van elkaar. In deze workshop bespreken we de techniek van het blokkeren en verdedigen, maar gaan we ook in op de verschillende systemen.

DE VIJFDE BIJEENKOMST

In de laatste bijeenkomst zullen we alle Proeven van Bekwaamheid afnemen. Dit betekent dat je word beoordeeld tijdens het geven van een training. Als je deze PvB met goed gevolgd aflegt dan behaal je daarmee je trainersdiploma en -lic

LET OP!

De precieze data zijn nog niet bekend want die willen we graag vaststellen met de definitieve deelnemers. De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Week 2 (8 jan – 12 jan): Workshop 1 (Trainingsvoorbereiding & Warming-up)
Week 4 (22 jan –  16 jan): Workshop 2 (Oefening ontwerpen & Onderarms spelen)
Week 6 (5 feb – 9 feb): Workshop 3 (Training geven, bovenhands spelen & aanval)
Week 8 (19 feb – 23 feb): Workshop 4 (Blokkering & veldverdediging)
Week 10 (5 mrt – 9 mrt): Workshop 5 (Afsluiting en PvB afnames)

INSCHRIJVEN?

Wil je meedoen met onze VT2-opleiding in het Groene Hart? Schrijf je hier in of stuur een mailtje naar info@scherp-volleybal.nl.

Leave a Comment