Train de Trainer: geslaagde workshop bij VollinGo

Scherp Volleybal geeft geregeld workshops in samenwerking met verenigingen. Lijkt het je leuk om dit ook bij jouw vereniging te organiseren? Kijk dan eens hier om te zien wat we voor je kunnen betekenen.

De workshop van 22 november ging over Moderne Inzichten bij het geven van training, en met name over de interne en externe focus. Waar kan de speler de aandacht het beste op richten om een optimaal leerresultaat te bereiken? Op de uitvoering van de beweging of op het effect van de beweging? Onderstaand stukje werd geschreven door Volleybalclub VollinGo.

Woensdag 22 november werd door Pim Scherpenzeel en John Stubbe de train-de-trainer avond verzorgd voor onze trainers en ook voor enkele geïnteresseerden van buiten onze club. Een gemengd gezelschap van jong tot oud, trainers van onze jongste jeugd tot trainers van onze hoogst spelende seniorenteams.

Onderwerp van de avond was: kennismaken met de nieuwe inzichten op het gebied van motorisch leren, met interne of externe focus. Een zeer interessant onderwerp dat zorgde voor leuke gesprekken en discussies. Begonnen werd met een oefening waar ieder bij zichzelf moest nagaan hoe zij zelf hebben leren volleyballen. En vervolgens de vraag, leer je dan iemand volleyballen zoals jij het zelf vroeger hebt geleerd, hoe het ‘hoort’ volgens de normen van de tijd, of kijk je goed naar de desbetreffende persoon en diens motoriek en laat je het die persoon  aanleren op een manier die bij die persoon past? En ga je pas weer ingrijpen als beperkingen binnen zijn motoriek ervoor zorgen dat bepaalde dingen op die manier niet aangeleerd kunnen worden, terwijl die wel wenselijk zijn voor verdere ontwikkeling. Interessante materie, zeker als je gewend bent te praten in ‘goed’ en ‘fout’, want bij deze redenatie kan er slechts sprake zijn van ‘anders’.

– Tekst gaat door na de foto –

Uiteindelijk werd toegewerkt naar het hoofdthema, interne en externe focus. Daarbij is de belangrijkste vraag in de context van motorisch leren waar de speler de aandacht het beste op kan richten om een optimaal leerresultaat te bereiken. Er is sprake van interne focus wanneer de aandacht gericht is op de uitvoering van de bewegingen of op de mechanische en neutrale processen die daaraan ten grondslag liggen (zoals bijvoorbeeld stand van de handen, spierspanning en het verdelen van lichaamsgewicht over beide voeten). Bij externe focus daarentegen is de aandacht gericht op het effect van de bewegingen op de omgeving, zoals bij de bovenhandse techniek, krijgt een speler de bal op de plek waar hij gespeeld moet worden, binnen de regels van het volleybal, of kan een speler de bal passen waar hij hem wil hebben. Het gaat er dan dus niet om dat alle spelers volgens exact dezelfde techniek een bal spelen, maar of zij de bal op de gewenste hoogte en plek kunnen spelen, op een manier die voor hun het best bij hun motoriek past.

Deze inzichten zorgen voor een individuele benadering van de speler. Een mooie uitdaging voor ons trainers  om hiermee aan de slag te gaan. Succes aan alle deelnemers met het toepassen van deze nieuwe inzichten!

Tot slot enkele foto’s van de workshop.

Leave a Comment