Technisch beleid helpt TC verder

Beginnerscursus maakt TC-taken beter, eenvoudiger én leuker
Dit bericht verscheen eerder op de website van Nevobo.

Eigenlijk zou het werk voor een technische commissie elk jaar nagenoeg hetzelfde moeten zijn. Toch krijgen veel TC’s tegen het seizoeneinde te maken met meer druk, die vaak voor onrust binnen de vereniging zorgt. Geen club die daarop zit te wachten. “Maar je kunt er echt structureel wat aan veranderen”, zegt Patrick Collaris, één van onze collega-Nevobo opleiders. “En dat hoeft niet veel tijd te kosten.” 

Collaris doelt op de beginnerscursus TC die hij, wij van Scherp Volleybal en onze andere collega-opleiders in iedere regio aanbieden. “Bij een TC draait veel om timing. Te laat in gesprek met de trainer van het eerste damesteam, ad hoc evaluatiegesprekken, nog snel even een ouderavond organiseren…. Een goede planning van al die activiteiten kan veel gedoe voorkomen.”

Tijdens de beginnerscursus TC gaan de commissieleden aan de slag met het maken van die kalender voor de eigen vereniging. Deze helpt TC-leden inzicht te krijgen in wanneer activiteiten belangrijk en/of urgent worden en wie die actie gaat oppakken. Met een goede planning ben je er echter nog niet. “Ook een duidelijk technisch beleid, dat je actief communiceert naar leden en ouders, is essentieel”, vervolgt Collaris.  

VC Athos ’70 uit het Limburgse Sevenum beschikt sinds de beginnerscursus over een betere jaarplanning en ook de communicatie tussen TC en ouders is enorm verbeterd. “De principes die ze hanteren bij hun keuzes zijn helder en dat maakt besturen een stuk makkelijker”, ziet Collaris. Jeugdvoorzitter Vivian Philips van de club voegt daaraan toe: “In het verleden zorgden de nieuwe teamsamenstellingen altijd voor veel discussie tussen trainers en ouders. Nu we duidelijke afspraken gemaakt hebben over de doorstroom van jeugd naar senioren en van het ene team naar het andere en dit ook goed richting ouders hebben gecommuniceerd, verloopt het veel soepeler. Het beleidsplan waarvoor we tijdens de cursus de basis legden, is daarin leidend.”  

Werken vanuit principes 
Collaris werkt vaak met kleine tot middelgrote verenigingen. “Dan werkt het niet om een te gedetailleerd beleidsplan te handhaven. De omgeving is daarvoor simpelweg te klein en dynamisch. Die clubs adviseer ik dan ook altijd te werken met principes. Wat vinden wij belangrijk bij het opleiden van jeugd? Hoe denken wij over doorstroming? Is een individu belangrijker dan het teambelang? Als je daar jouw antwoorden op hebt geformuleerd, maakt dat je beleid en communicatie daarover met leden en ouders een stuk eenvoudiger.” 

Subsidie voor 400 TC-leden! 
Ook aan de slag met technisch beleid? Het Nevobo stimuleringsfonds stelt dit jaar € 25 voor 100 personen per regio beschikbaar voor de beginnerscursus TC. Meld je bij ons aan via deze link of door een mailtje aan info@scherp-volleybal.nl. Scherp Volleybal leidt op in Regio West. Andere regio? Kijk op de site van Nevobo voor de opleider in jouw regio! 

Leave a Comment