cursus training geven

Subsidie beginnerscursus groot succes

Veel verenigingen kampen nog steeds met een tekort aan goed technisch kader. Daarom heeft de Nevobo ook in 2017 subsidie beschikbaar gesteld voor het opleiden van trainers en coaches. Dit jaar heeft de Nevobo daarbij expliciet ingezet op beginnerscursussen. €40.000,- werd vrijgemaakt voor het subsidiëren van een beginnerscursus Training Geven, Coachen of Technische Commissie bij één van de acht opleiders. Scherp Volleybal is één van de officiële opleiders die deze beginnerscursussen aanbiedt en volgens ons is de subsidie een groot succes.

Lagere drempel

We merken dat de drempel om een cursus te gaan volgen voor deelnemers een stuk lager ligt dan voorheen. Bovendien nodigt de subsidie verenigingen uit om actief te werven voor meerdere deelnemers, omdat er per deelnemer €50,- beschikbaar is. En dus hebben wij, slechts één van de acht opleiders, dit jaar tot nu toe negen beginnerscursussen georganiseerd in Regio West, met in totaal ruim 100 deelnemers.

Goed besteed

En dat is heel mooi, want goede, opgeleide trainers zorgen voor betere instroom van nieuwe leden en voor het behouden van bestaande leden. De €40.000,- die hiervoor door Nevobo beschikbaar is gesteld, wordt dus uitermate goed besteed. Opleiders kunnen de cursus op deze manier gratis aanbieden, clubs krijgen veel meer deelnemers op de been en dus zijn de cursussen ook sneller dicht bij huis te volgen. Een win-winsituatie!

subsidie beginnerscursus

Pim Scherpenzeel tijdens een Beginnerscursus Coachen in Utrecht

Dat de subsidie goed besteed wordt, zeggen ook de deelnemers van de beginnerscursussen van Scherp Volleybal. “Het was een professionele cursus met ruimte voor diepgang en discussie. Ik ben echt bewuster gaan nadenken over mijn handelen als trainer/coach!”, zegt een cursist van sv Tovo. Iemand van Majella vult aan: “het was heel boeiend, leerzaam en ook leuk om te doen. De trainer was professioneel en flexibel! Ik heb een hoop nieuwe inzichten gekregen om naar trainingen te kijken vanuit andere perspectieven.”

Ook profiteren?

De subsidie geldt voor het kalenderjaar 2017 en is dus nog twee maanden beschikbaar. Bij Scherp Volleybal is het mogelijk om de cursus bij jouw eigen vereniging in huis te halen of om aan te sluiten bij een Beginnerscursus Training Geven die gepland staat in Delft. Kijk voor meer informatie bij onze opleidingen of op de site van Nevobo.

Leave a Comment