trainingsvoorbereiding

Hoe maak je een goede trainingsvoorbereiding?

Het is bijna zomer, het seizoen is ten einde, dus als trainer heb je even niets te doen. Maar in die vrije tijd zou je natuurlijk wel alvast rustig aan kunnen gaan voorbereiden voor het volgende seizoen, bijvoorbeeld door een jaarplanning te maken. In een eerder blog legden we uit waarom je een jaarplanning moet maken en wat daar dan in moet staan. Het is namelijk handig als je een tijdspad uitstippelt en een plan maakt waarbinnen je spelers individueel en als team bepaalde doelstellingen proberen te bereiken. Binnen een jaarplanning kun je weer maandplannen/periodeplannen gebruiken, waarin je specifiekere aandachtspunten en onderdelen benoemt waaraan jouw team moet werken. En uiteraard kun je die weer opdelen in een aantal trainingen met hun eigen doelstellingen en accenten. In deze blog lees je hoe je een goede trainingsvoorbereiding maakt. Ook kun je hier ons trainingsvoorbereidingsformulier downloaden.

De training staat in verband met de onderwerpen die binnen de periode vallen en die op hun beurt weer met de jaaropbouw.

Trainingsvoorbereiding

Wanneer je een training gaat voorbereiden, moet je rekening houden met een aantal zaken:

 • de doelstelling van de training
 • de opbouw van de training
 • het aantal spelers en hun functies binnen het team
 • de accenten binnen de oefeningen
 • de tijdsduur van de oefeningen
 • de benodigdheden
 • het verloop van de oefeningen.
De doelstelling van de training

Voor speler en trainer is het prettig om duidelijk aan te geven wat het doel van de training is. Waarom? Als je weet wat je wilt bereiken, geef je op meer gestructureerde manier training. Ook voor de speler wordt de training op deze manier gestructureerd. De speler zal eerder het nut van de verschillende oefeningen inzien en ze daarom op gemakkelijker aanleren. Tot slot zorgt het formuleren van doelen ervoor dat je als trainer verantwoording voor jouw werkwijze kunt afleggen naar de spelers, het bestuur en/of de technische commissie.

Het onderwerp van jouw doelstelling kan op verschillende inhoudelijk gebieden liggen, bijv:

 • techniek (bijv. verbetering van de handenzetting van de blokkering)
 • tactiek (bijv. verdedigende opstelling bij een 1-blok)
 • mentaliteit (bijv. scorend vermogen onder druk)
 • conditie (bijv. verbetering van het uithoudingsvermogen in lange rally’s)

Verder kun je een duidelijk onderscheid aanbrengen binnen het aantal personen voor wie de doelstelling geldt.

 • individuele doelstelling (bijv. aanleren 3-meteraanval)
 • groepsdoelstelling (bijv. het formeren van een 2-blok op positie 2)
 • teamdoelstelling (bijv. verschillende aanvalspatronen in side-out)

Zorg ervoor dat je doelstelling zo geformuleerd is dat die niet voor verschillende interpretaties vatbaar is en dat die de spelers uitdaagt. Houd je daarom aan het volgende abcd’tje:

 • Aangepast aan het niveau van de speler
 • Bereikbaar voor de speler
 • Controleerbaar
 • Duidelijk geformuleerd
De opbouw van de training

Bij het voorbereiden van je training moet je goed nadenken over de opbouw van je training. Als trainer moet je zorgen voor een duidelijke opbouw waarin de spelers ‘klaar’ worden gemaakt op prestaties te leveren en optimaal te leren. Het is handig om je aan de volgende vijfdeling te houden.

 • Inleiding (warming-up)
 • Kern 1 (leren van nieuwe onderdelen)
 • Kern 2 (toepassen van geleerde onderdelen)
 • Slot (spelvorm)
 • Cooling down

Meer over deze onderdelen kun je vinden in de twee blogs over trainingsopbouw. Lees ze hier (deel 1) en hier (deel 2).

Aantal spelers en hun functies

Je kunt geen goede trainingsvoorbereiding maken als je niet weet hoeveel spelers er op de training zullen verschijnen. Het maakt nogal verschil of je voor zes of twaalf man een training moet voorbereiden. Daarbij moet je weten wat de specifieke functies van de aanwezige spelers zijn.

Zorg er dus voor dat je weet hoeveel spelers er op de training zullen verschijnen en op welke posities zij (kunnen) spelen.

Accenten binnen de oefeningen

Het doel dat je stelt voor een training of oefening is globaal. We verkleinen het doel en maken dit nog specifieker door voor de groep of voor individuele deelnemers accenten te formuleren. Het accent is dat deel van een techniek of spelonderdeel waarop de deelnemer en de trainer focussen. Het doel van een kern van de training kan bijvoorbeeld zijn ‘het verbeteren van de servicepass vanaf positie 1’. Binnen de uitvoering kan het accent worden gelegd op de voetenstand, of de houding van de romp. We zouden nog veel meer accenten kunnen noemen. De kunst is echter om het aantal doelen en accenten beperkt te houden. Eén of twee accenten is voldoende. Als je op teveel zaken wilt focussen verbeter je waarschijnlijk niets. Ideaal is als elke speler een individueel accent heeft tijdens een oefening. Niet iedereen is immers even ver in zijn leerproces.

Tijdsduur & benodigdheden

Zorg ervoor dat je weet hoe lang je aan bepaalde oefeningen wilt werken. Zet in jouw voorbereiding dus de tijdsduur naast de oefening. Uiteraard is deze tijdsduur een indicatie. Zorg er bovendien voor dat je weet wat je allemaal nodig zult hebben tijdens de training en ga na of deze items allemaal aanwezig zijn.

Verloop van de oefeningen

Nadat je de doelstellingen, accenten en verschillende oefeningen hebt bepaald, schrijf je voorbereiding dan ook uit. Dit gebeurt vaak op een getekend volleybalveld met tekens die spelers, ballen, bewegingsrichtingen en balbanen voorstellen. Klik hier om zo’n format van een voorbereidingsformulier te downloaden.

Voorbeeld van een uitgeschreven oefening

Probeer in elk geval te noteren:

 • Korte beschrijving van de oefening/volgorde
 • Taak/balcontact per speler
 • Hoeveel balcontacten
 • Hoe door te draaien
 • Hoe te differentiëren (hoe verzwaar of verlicht je de oefening mocht het te makkelijk/moeilijk zijn?)
Meer weten?

Wil je meer weten over trainingsvoorbereiding? Kijk eens in onze kalender of je kunt aansluiten bij één van onze VT2- of VT3-workshops.

Downloads

Ben je benieuwd naar een goed trainingsvoorbereidingsformulier? Geef hier je mailadres door en download een voorbeeld.

Leave a Comment