bondsraad

Wat gaat Nevobo beslissen voor 2018?

Op zaterdag 16 december vindt de volgende vergadering van de Bondsraad plaats. De Bondsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nevobo en komt twee maal per jaar bijeen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Nevobo. Verder bestaat de Bondsraad uit de overige bestuursleden, directie en twintig vertegenwoordigers van de aangesloten volleybalverenigingen.

In de Bondsraadvergadering komen veel verschillende onderwerpen aan bod, onder meer de bespreking van het Jaarplan 2018. Het jaarplan voor 2018 kun je hier vinden. In dit jaarplan is beschreven hoe de Nevobo in het aankomende jaar invulling gaat geven aan de strategische doelstellingen. Dit is voor ons trainers en trainersopleiders ook zeer interessant, want er zal onder andere besloten worden of er wordt doorgegaan met het subsidiëren van de verschillende beginnerscursussen en VT2’s.

De strategie van Nevobo voor 2020 in zes pijlers

Iedereen de waarde van volleybal laten ervaren

Uitgangspunt voor het jaarplan is de strategische visie 2020. Deze strategische visie bestaat uit de kernopdracht van de volleybalgemeenschap, die als volgt verwoord is: “Iedereen de waarde van volleybal laten ervaren”. Verder zijn er zes strategische pijlers die bijdragen om deze opdracht te realiseren. Vervolgens is per strategische pijler een aantal doelstellingen geformuleerd die weer zijn onderverdeeld in ambities en activiteiten.

Wat zijn de plannen voor trainers en trainersopleidingen?

Als we gaan inzoomen op de strategie van Nevobo zien we onder het kopje ‘Behoud van volleyballers’ zes doelstellingen. De Nevobo wil volleyballers onder andere behouden door goed georganiseerde competities, goede spelregelkennis bij betrokkenen en door gekwalificeerd technisch kader.

Hoe behouden we de huidige volleyballers?

Meer VT-diploma’s

De ambitie van de Nevobo is om in 2018 het aantal mensen met een VT-diploma met 250 te laten stijgen. Dit willen ze bereiken door opleidingen te actualiseren, het bijscholingsaanbod te organiseren, de licentiestructuur te evalueren maar ook door opleidingen te subsidiëren. Het plan is om de beginnerscursussen wederom te subsidiëren en dit jaar bovendien de opleiding tot VT2 onder die subsidie te laten vallen.

De ambities voor het verbeteren van technisch kader

Goed nieuws

Als de plannen worden goedgekeurd zou dat natuurlijk voor iedereen goed nieuws zijn. Het zou betekenen dat de opleidingen van Scherp Volleybal ook aankomend jaar gratis of tegen een veel lager tarief gevolgd kunnen worden. Een club kan zo hopelijk eenvoudiger meer mensen tegelijkertijd laten opleiden. En wat levert dat op? Een hoger niveau van de trainer, een hoger niveau van volleybal en daardoor hopelijk ook meer sportplezier!

We wachten 16 december met spanning af!

Leave a Comment