subsidie nevobo

Goed begin van 2018: subsidie voor beginnerscursussen en VT2-opleiding

We beginnen het jaar met zeer goed nieuws! Zoals we in een eerder blog al schreven, hield de bondsraad op 16 december j.l. haar halfjaarlijkse vergadering. In deze vergadering kwam onder andere het jaarplan van de Nevobo voor 2018 aan bod. Een onderdeel van dat jaarplan gaat over trainersbegeleiding en trainersopleidingen, en hoe de Nevobo gaat proberen hun ambitie voor 2018 te behalen (het aantal mensen met een VT-diploma met 250 te laten stijgen).

Het goede nieuws?

De bondsraad heeft besloten het jaarplan goed te keuren, en dat betekent dat er is besloten dat de beginnerscursussen van Scherp Volleybal komend jaar opnieuw gesubsidieerd zullen worden. Ook onze VT2-opleiding kan dit jaar op subsidie rekenen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit precies ingevuld zal worden, maar dat er steun komt vanuit de Nevobo is dus in elk geval zeker. Dat betekent dat de cursussen en opleidingen in elk geval tegen een lager tarief gevolgd kunnen worden.

Waarom is dat zo mooi?

Een subsidie zorgt ervoor dat clubs hun trainers eenvoudiger en goedkoper kunnen laten opleiden. En een hoger niveau van de trainer zorgt voor een hoger niveau van volleybal en ook voor veel meer sportplezier!

Trainersbegeleiding: Ga ervoor in 2018!

Leave a Comment